Kenmerken faalangstige kinderen

Negatief zelfbeeld

Kinderen die last hebben van faalangst hebben vaak een negatief zelfbeeld. Dit valt te herkennen aan:

 • Deze kinderen denken negatief over zichzelf en hun capaciteiten. Bij een toets wordt vaak gekeken naar datgene wat zij niet kunnen;
 • Zij zijn vaak met hun gedachten bij de eerstvolgende toets, waardoor er nauwelijks ruimte is om aan iets anders te denken;
 • Zij denken vaak de enige te zijn die last hebben van faalangst. Daardoor houden zij dit soort gevoelens vaak voor zichzelf;
 • Ze besteden veel tijd en energie om te bedenken hoe ze mislukkingen kunnen voorkomen. Een voorbeeld hiervan is dat zij een te eenvoudig of juist te moeilijk werkje pakken. Bij beiden kun je, bij mislukking, altijd een eenvoudige verklaring geven.

Gedragskenmerken

Niet alle kenmerken afzonderlijk wijzen op faalangst, maar in combinatie met andere kenmerken kunnen ze aanleiding geven hieraan te denken. Gedragskenmerken in de schoolsituatie:

 • Weinig moed om te leren;
 • Blokkeren als er iets gevraagd wordt;
 • Zich afhankelijk van de leerkracht gedragen en de neiging hebben precies uit te voeren wat hen is opgedragen;
 • Onvermogen de sympathie van andere kinderen en leerkrachten te verwerven;
 • Hyperactief gedrag (friemelen);
 • Vermijden van oogcontact;
 • Klamme handen;
 • Blozen;
 • Gevoelig voor het werkklimaat in de klas;
 • Gevoelig voor de verwachtingen die –belangrijke- anderen van hen hebben;
 • Afkeer van alles wat onverwacht en nieuw is.

Persoonlijkheidskenmerken

Verschillende persoonlijkheidskenmerken bij faalangstige kinderen zijn:

 • Gebrekkig zelfvertrouwen
 • Negatief zelfbeeld
 • Angst voor controleverlies
 • Beperkt gedragsrepertoire, sociaal en cognitief
 • Onveilig gehecht gedrag
 • Gevoelens van eenzaamheid en verlatenheid