Behoefte faalangstige kinderen

Behoefte aan overzicht
Opdracht in kleine stapjes geven, de kinderen hebben een afkeer van alles wat nieuw en onverwacht is.

Behoefte aan kennis over eigen prestaties
Feedback geven, ze voeren vaak precies uit wat de leerkracht heeft opgedragen.

Behoefte aan warme persoonlijke relaties
Ze zijn zeer gevoelig voor het werkklimaat in de klas. Fouten maken mag, ze functioneren beter als ze geen angst om te falen hebben.

Behoefte aan een persoon die als voorbeeld fungeert
Ze werken graag met iemand, die eigenschappen heeft die ze zelf ook zouden willen hebben. – Zelfconcept en het ideaalconcept.

Behoefte aan positieve verwachtingen
Ze zijn gevoelig voor de verwachtingen die anderen van hen hebben. Dus als de leerkracht een negatieve verwachting heeft, kan de leerling ook een negatieve verwachting ontwikkelen. Er ontstaat dan een negatief zelfbeeld.

Behoefte aan eisen waaraan het kind met zijn capaciteiten kan voldoen