Wat is faalangst

Het is een bekend verschijnsel dat de ene persoon zich in een zelfde situatie meer onzeker voelt dan de ander. Iedereen is wel eens onzeker en die onzekerheid kan heel stimulerend werken op het leveren van prestaties. Als er op een bepaalde manier met die onzekerheid wordt omgegaan, kan dit leiden tot het leveren van betere prestaties. Sommige kinderen hebben juist een bepaalde spanning nodig om tot optimale prestaties te komen.

Van negatieve faalangst spreek je als de spanning of onzekerheid er voor zorgt dat iemand onder zijn niveau gaat presteren. Door een bepaalde taak (bijv een toets) of situatie (bijv nieuwe werkvorm) wordt er een zekere mate van spanning opgeroepen. Zulke situaties roepen vooral bij faalangstige kinderen spanningen op die ten koste gaan van hun plezier in leren. Dit brengt ook onnodige fouten c.q vergissingen met zich mee.

Bij faalangstige kinderen treden vooral spannings- en angstervaringen op als ze iemand iets van zichzelf moeten laten zien en wanneer de prestatie bovendien ook nog door anderen zal worden beoordeeld.

Een vaak geroepen kreet van faalangstige kinderen bij een toets is:"Ik had heel goed geleerd, thuis wist ik alle antwoorden op de vragen, maar bij de toets wist ik heel veel dingen niet meer".